Köszöntő
Kedves Látogató!

Tisztelettel köszöntjük Önt Detek weboldalán. Jó böngészést kívánunk!

 

MAGYAR FALU PROGRAMTOVÁBB

Pályázatok


LetöltésekFelhívás - Általános tájékoztatás - Szünidei gyermekétkeztetésről

Általános tájékoztatás

Szünidei gyermekétkeztetésről

 

a személyes gondoskodát nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011 (XII.29) kormányendeletben foglaltak szerint.

 

Tisztelt Szülő/ Törvényes Képviselő!

A személyes gondoskodát nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011 (XII.29) kormányendeletben foglaltak szerinti írásbeli, jegyzői tájékoztatás szünidei gyermekétkeztetési jogosultság fennállásáról május 15-ig, szeptember 15-ig, valamint a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapításával egyidejűleg történik, melyről külön, írásbeli tájékoztatást illetve a az igénybevételhez szükséges és kitöltendő nyilatkozatot kap valamennyi igényjogosult a települési önkormányzat jegyzőjétől.

 

Ezúton kívánom tájékoztatni,, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C §-a alapján a települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő/törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére (5 hónapos és 18. éves kor között) ingyenesen biztosítja.

 

Amennyiben a gyermeke esetében május 1-én az igényjogosultság fennállt, tehát jelenleg jogosult a szünidei gyermekétkeztetésre a jogszábályi feltételekkel.

Felhívom a figyelmét, hogy amennyiben az igényjogosultsága megszűnik ezen időpont után, a szünidei gyermekétkeztetést nem veheti igénybe, amennyiben igényjogoosultsága később keletkezik, akkor azon időponttól vehető igénybe,

 

A rászoruló gyermekek szünidei étkezést a Község közigazgatási területén lakóhellyel, vagy életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező, hátrányos helyzetű, és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek (5 hónapos és 18. éves kor között) részére lehet igényelni, a legközelebbi szünidőre, a 2016/2017 tanév NYÁRI szünetére, melynek időtartama:

 1. a bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda hivatalos zárva tartásának időtartama alatt a nyári szünetben legalább 43, legfeljebb 53 munkanapon , településenkénti külön tájékoztató szerint.

 2. az a) pont alá nem tartozó gyermekek számára (tehát nem bölcsödés és nem óvodás,) az a szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott tanítási szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon, az nyári szünet esetében legalább 43, legfeljebb 53 munkanapon, településenkénti külön tájékoztató szerint.

 

2016/2107 es tanév szünetei:

 • őszi szünet időtartama (2016. november 2-től 2016. november 4-ig

 • téli szünet időtartama (2016. december 22-től 2017. január 2-ig

 • tavaszi szünet időtartama (2017. április 13-tól 2017. április 18-ig

 • nyáris szünet időtartama : 2017. Június 16-tól- augusztus 31.

 

Az igénybevételhez szükséges gyermekenként a mellékelten megküldött, de innen is letölthető nyilatkozatok kitöltése után, a visszajuttatás helye és ideje:

 

2017. június 9-e (péntek)

a Szalaszendi Közös Önkormányzati Hivatal szalaszendi székhelyére/ vagy baktakéki/ vagy szemerei kirendeltségére

illetve az önkormányzat székhelyére a községházán.

 

Az Önkormányzat az étkeztetést főzőkonyháról biztosítja, a helyben sokásos módon.

A déli meleg főétkezés helyben történő elfogyasztására elsődlegesen az étkezőjében, van lehetőség, 12.00 – 14.00 óra közötti időpontban, az igénylésben szereplő napokon. Amennyiben az étel helyben való elfogyasztása nem lehetséges, a gyermek akadályoztatva van betegség vagy más körülmény miatt, akkor lehetőség van a szülője, más törvényes képviselője vagy a szülő, más törvényes képviselő által megbízott személy számára a gyermek részére biztosított étel, ételhordóban történő elvitelére, a helyben sokásos módon.

Felhívjuk a Tisztelt Szülők/Törvényes képviselők figyelmét, hogy a gyermek betegsége esetén az étel, ételhordóban történő elvitele orvosi igazolás benyújtása, illetve a szülő, más törvényes képviselő által megbízott személy számára az elvitel írásbeli meghatalmazás alapján lehetséges.

A formanyomtatvány beszerezhető:

 • Önkormányzatnál,

 • Községházákon

 • a Közös Önkormányzati Hivatalban és annak kirendeltségein

 • Általános iskolában

 • Gomndozási központokban

 

A jogosultság fennállását a Jegyző vizsgálja, az esetleges elutasításról a szülő/gondviselő írásban tájékoztatást kap.

 

Szalaszend, 2017. Május 12.

Dr. Arnóczki Tímea sk.

Jegyző